Pogryziona przez psa

Pies mieszaniec rasy amstaff, należący do Bogusława K., wydostał się z ogrodzonej posesji w Stramniczce i pogryzł 28 -letnią mieszkankę tej wioski, kiedy przechodziła drogą nieopodal. Na pogotowiu założono jej około 10 szwów na rany kąsane nogi.  Na miejsce, gdzie doszło do incydentu udał się strażnik gminny. Według właściciela pies wydostał się z terenu posesji podkopując się pod ogrodzeniem.  Pies nie posiadał aktualnych szczepień, których ważność upłynęła w połowie lipca.  Na przełomie czerwca/lipca 2011 gospodarstwo było kontrolowane przez SG i wówczas szczepienie było aktualne, zalecano także jego wykonanie w najbliższym czasie. Zwrócono uwagę na właściwe zabezpieczanie psa na terenie posesji.

W związku z incydentem polecono poddanie psa kwarantannie u lekarza weterynarii, co właściciele czworonoga uczynili niezwłocznie. W związku z niezachowaniem ostrożności przy utrzymywaniu zwierzęcia nałożono mandat karny.

Przypominamy o obowiązkach związanych z utrzymywaniem psów!

Pili i przeklinali, odpowiedzą

W dniu 29 sierpnia 2011 r. około godz. 21.30 patrolujący Gminę strażnicy zauważyli na Pl.Wolności siedzących na ławce dwóch mężczyzn, spożywających piwo. Gdy spostrzegli radiowóz zaczęli wymachiwać butelkami z piwem i głośno krzyczeć. Okazało się, że zakłócającymi porządek są mieszkańcy Dygowa Mariusz P. i Jakub Ł., obydwaj notowani wcześniej za podobne wykroczenia. Osoby te podczas interwencji używały wulgaryzmów i ignorowały podstawę interwencji, swoim zachowaniem zaś niewątpliwie stwarzały zgorszenie w miejscu publicznym. W związku z niewykonywaniem poleceń strażników, w tym dotyczących poddania się kontroli osobistej, użyto środków przymusu bezpośredniego.
Mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. Zostali obwinieni o spożywanie alkoholu wbrew ustawie o wychowaniu w trzeźwości (…) oraz używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym. W związku z powyższym skierowano cztery wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu.

W ostatnim okresie do Straży docierały skargi mieszkańców na młodzież zakłócającą porządek w godzinach wieczornych w miejscach publicznych. Zgłaszano zaczepki  ustne, a nawet rzucenie w przechodzące osoby butelkami. Straż Gminna w Dygowie zaznacza, że będzie stanowczo reagowała na zakłócenia porządku publicznego, w szczególności w miejscach przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji oraz w pobliżu sklepów.

PRZYPOMINAMY

_________________________________________________________________________

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych między innymi:

  • na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.
  • na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;

Spożywanie wbrew zakazom jest karane mandatem karnym lub wnioskiem o ukaranie. Karalne jest także samo usiłowanie spożycia !