Pili i przeklinali, odpowiedzą

W dniu 29 sierpnia 2011 r. około godz. 21.30 patrolujący Gminę strażnicy zauważyli na Pl.Wolności siedzących na ławce dwóch mężczyzn, spożywających piwo. Gdy spostrzegli radiowóz zaczęli wymachiwać butelkami z piwem i głośno krzyczeć. Okazało się, że zakłócającymi porządek są mieszkańcy Dygowa Mariusz P. i Jakub Ł., obydwaj notowani wcześniej za podobne wykroczenia. Osoby te podczas interwencji używały wulgaryzmów i ignorowały podstawę interwencji, swoim zachowaniem zaś niewątpliwie stwarzały zgorszenie w miejscu publicznym. W związku z niewykonywaniem poleceń strażników, w tym dotyczących poddania się kontroli osobistej, użyto środków przymusu bezpośredniego.
Mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. Zostali obwinieni o spożywanie alkoholu wbrew ustawie o wychowaniu w trzeźwości (…) oraz używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym. W związku z powyższym skierowano cztery wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu.

W ostatnim okresie do Straży docierały skargi mieszkańców na młodzież zakłócającą porządek w godzinach wieczornych w miejscach publicznych. Zgłaszano zaczepki  ustne, a nawet rzucenie w przechodzące osoby butelkami. Straż Gminna w Dygowie zaznacza, że będzie stanowczo reagowała na zakłócenia porządku publicznego, w szczególności w miejscach przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji oraz w pobliżu sklepów.

PRZYPOMINAMY

_________________________________________________________________________

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych między innymi:

  • na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.
  • na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;

Spożywanie wbrew zakazom jest karane mandatem karnym lub wnioskiem o ukaranie. Karalne jest także samo usiłowanie spożycia !