Niebezpieczne przejście przy przedszkolu

Realne zagrożenie dla pieszych, w tym dzieci z rodzicami, stanowiły niewidoczne malowania „pasów”  przejść dla pieszych na ulicy Głównej w Dygowie przy przedszkolu oraz przy dawnym „klubie”. W trybie pilnym Straż Gminna zleciła Zarządowi Dróg Powiatowych odnowienie malowania oznakowania poziomego. Jednocześnie zwrócono się do właściciela sąsiedniej posesji o przycięcie zakrzewienia, które ograniczało widoczność przed wejściem na przejście dla pieszych i powodowało realne zagrożenie potrącenia. Właściciel posesji niezłocznie przyciął gałęzie, zaś Zarząd Dróg odnowił przejścia.