Okres ochronny troci i łososia

Z dniem 1.10.2011 r. rozpoczyna się okres ochronny w połowach troci i łososia, który potrwa do 31.12.2011. W dniu bieżącym w Biurze Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie poświęcone „Integracji działań kontrolnych na terenie powiatu kołobrzeskiego w okresie ochronnym troci i łososia”. W spotkaniu wzięli udział komendanci i zwierzchnicy służb zaangażowanych w przedmiotowej tematyce, w tym Straż Gminna z Dygowa. W trakcie spotkania dokonano koordynacji działań oraz wymieniono uwagi dotyczące charakteru działań. Straż Gminna w Dygowie, wykonując swoje ustawowe obowiązki w zakresie ochrony porządku i spokoju w miejscach publicznych, będzie realizowała kontrole w rejonie rzeki Parsęta samodzielnie oraz wspólnie z innymi służbami porządkowymi.