Akcja na Parsęcie przeciwko kłusownictwu

Policja z Karlina, Straż Graniczna z Placówki w Kołobrzegu oraz strażnicy gminni z Dygowa przeprowadzili wspólnie w dniu 4 października 2011 r. akcję skierowaną przeciwko kłusownictwu na rzece Parsęta. Jeszcze w ciemnościach, od godzin rannych, patrole zmotoryzowane oraz funkcjonariusze na łodzi przeczesywali rejon Parsęty w celu zlokalizowania sieci oraz zatrzymania osób mogących dokonywać kłusownictwa ryb łososiowatych. Działania rozpoczęto od miejscowości Karlino. Akcję zakończono późnym popołudniem w okolicy mostu w Pustarach. Tym razem nie ujawniono żadnych zastawionych sieci ani innych narzędzi połowowych. Przebieg aktywnie wspierała i zabezpieczała POSP „Tryton” z Kołobrzegu.

Podobne działania będą powtarzane cyklicznie, w szczególności w okresie ochronnym tarła troci i łososia. Gmina Dygowo, w tym Straż Gminna w Dygowie, czynnie wspiera działania zmierzające do ochrony populacji ryb łososiowatych na rzece Parsęta oraz jej dopływach. Kilka lat temu, przy wsparciu WFOŚ, w ramach programu ochrony ryb łososiowatych w dorzeczu rzeki Parsęta, dofinansowany został zakup samochodu terenowego. Gmina aktywnie promuje turystykę wędkarską, czego nieodzownym elementem jest między innymi dbałość o ochronę populacji troci i łososia.

Kilka dni temu, podczas podobnej akcji, Straż Graniczna wraz z Komendantem Społecznej Straży Rybackiej z Kołobrzegu zatrzymali na gorącym uczynku mieszkańca Gminy Dygowo. Nie czekając nawet na rozpoczęcie okresu ochronnego, a tym samym „zejście” z rzeki wędkarzy, kłusował przy użyciu sieci rybackich. Po zatrzymaniu mężczyzny, pomocy służbom udzieliła także straż z Dygowa.

Za nielegalny połów ryb grozi kara pozbawienia wolności do lat 2 oraz przepadek przedmiotów związanych z kłusownictwem.

Wszczęli bójkę na festynie, zostali ukarani

W dniu 4/5 czerwca 2011 r.  w Dygowie, na stadionie gminnym, odbywał się festyn z okazji dnia dziecka. Przebieg imprezy był zabezpieczany przez ochronę z firmy „Szabel” oraz na zewnątrz przez strażników gminnych. Około północy ochrona poinformowała o bójce między młodzieżą na płycie boiska. Straż podjęła interwencję wobec dwóch najardziej aktywnych uczestników. Obydwaj byli pod wpływem alkoholu, byli agresywni. Wobec mężczyzn użyto srodków przymusu. W związku z zakłóceniem spokoju i porządku publicznego zostały sporządzone wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. Pierwszy, Mariusz P. został ukarany przez Sąd karą grzwny w wysokości 600zł oraz obciążony kosztami postępowania w wysokości 110zł. Drugi ukarany, Seweryn S.  musi zapłacić karę grzywny 300zł oraz koszty sprawy – 80zł.