Wyrok za zniszczenie siedzisk na stadionie

W dniu 01 kwietnia 2011 r., pod osłoną nocy, nieznani sprawcy dokonali uszkodzenia i zniszczenia siedzisk na trybunach stadionu sportowego w Dygowie. Podjęte bezpośrednio po zdarzeniu czynności, w tym ustalenia Straży Gminnej, doprowadziły do ujęcia osób podejrzanych i przedstawienia im przez Policję zarzutów z art. 288§1 kk. W dniu 14 września 2011 r. Sąd Rejonowy w Kołobrzegu skazał trzy osoby z terenu Gminy Dygowo odpowiedzialne za zniszczenie mienia. Zgodnie z wyrokiem, zostali skazani na 12 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania przez ten okres prac społecznych. Dodatkowo mają obowiązek zapłaty kwoty odpowiadającej wartości zniszczonego mienia. Wyrok jest prawomocny.