Pamiętajmy o psach przed zimą

Straż Gminna otrzymała zgłoszenie dotyczące mieszkańca Piotrowic, który na posesji przetrzymuje w niewłaściwych warunkach psa. Na miescu potwierdzono, że pies jest przetrzymywany na podwórzu na zbyt krótkim łańcuchu, buda jest dziurawa i nieocieplona, wokół jest błoto. Na szczęście pies był zadbany i zaszczepiony. Zalecono niezwłoczne poprawienie warunków utrzymania psa, poprzez wybudowanie nowej budy i właściwe utrzymanie psa, co zostało wykonane.

Piszemy o interwencji, aby zaapelować o poprawę warunków utrzymania psów przed zbliżającą się zimą, zwłaszcza tym, które przebywają na zewnątrz. Niewłaściwe utrzymywanie psów może w najlepszym razie stanowić wykroczenie z art. 77 KW, a nawet w skrajnych przypadkach przestępstwo z ustawy o ochronie zwierząt.

Kontrole tarlisk

Realizując program ochrony populacji ryb łososiowatych w rejonie rzeki Parsęta Straż Gminna dokonuje kontroli nie tylko samej rzeki, ale także jej leśnych dopływów, gdzie ryby łososiowate wpływają na tarło. W dniu 4 listopada, wraz ze Strażą Graniczną skontrolowano około dwukilometrowy odcinek małego dopływu Parsęty. W trakcie, w pobliżu tzw. przepławki, zauważono dwóch mężczyzn. Jeden z nich na widok patrolu uciekł. Drugi z mężczyzn, mieszkaniec Pobłocia, tłumaczył że tylko obserwuje płynące ryby.

Ponowną kontrolę  tego rejonu strażnicy gminni przeprowadzili w dniu 7 listopada. Przy ujściu do rzeki  zauważono mężczyznę, który dokonywał wycinki zakrzewienia przy rzeczce, wycinał i wyciągał z jej dna gałęzie oraz wbił w dno kilka palików, co budziło podejrzenie, że czyni przygotowania do kłusowania wpływających ryb. Po godzinnej obserwacji dokonano jego legitymowania. Okazało się, że jest to mieszkaniec Dygowa. Nie potrafił logicznie wyjaśnić powodów swoich działań, informując, że tylko społecznie poprawia nurt strumienia. Za niszczenie roślinności ochronnej wzdłuż strumienia został ukarany z art. 81 KW mandatem w wysokości 500zł.

fot.SG - jeden z malowniczch dopływów rzeki Parsęta