Usuwajmy śnieg i lód z chodników

Informujemy, że istnieje prawny obowiązek uprzątania ze śniegu oraz lodu, a następnie posypania piaskiem, chodników położonych przy nieruchomościach. Piach do posypania chodnika, w przypadku jego braku, jest dostępny przy UG Dygowo (Straży Gminnej).

pracownik firmy usuwającej śnieg i lód

Na odcinkach, gdzie obowiązek odśnieżania spoczywa na Gminie, prace wykonują pracownicy urzędu – konserwatorzy, pracownicy interwencyjni oraz firma zewnętrzna.

Podstawa prawna: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

art. 5 ust. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: (…)4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;

Właściciel nieruchomości i inne osoby nie wykonujące obowiązków określonych art. 5 ust. 1 ustawy oraz ten kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny.

Jednocześnie informujemy o obowiązku usuwania nawisów śnieżnych oraz sopli.

 

Akcja bezdomny

W związku z niskimi temperaturami pracownicy Straży Gminnej, Policji oraz GOPS kontrolują miejsca pobytu bezdomnych. Sprawdzane są ogródki działkowe, pustostany i tymczasowe legowiska.

W miniony piątek kontrolowano ogródki działkowe we Wrzosowie, w tym między innymi jedną z altan, gdzie w ciągu dnia przebywa bezdomny, do niedawna mieszkaniec Gminy Karlino. Wcześniejsze rozmowy z bezdomnym wskazywały, że na noc wyjeżdża z ogródków działkowych i nocuje u znajomych. Co innego twierdzili mieszkańcy Wrzosowa, informując, że bezdomny na działce także nocuje.

Na szczęście tym razem nie potwierdzono, aby bezdomny nocował w altanie, która była zamknięta na kłódkę od zewnątrz. Temperatura w dniu kontroli wynosiła -18OC.

Kontrole obejmują wszystkie znane służbom miejsca przebywania bezdomnych i będą prowadzone do ustąpienia mrozów.

 

Przymarznięte łabędzie

 W ciągu kilku ostatnich mroźnych dni strażnicy otrzymali dwa zgłoszenia o przymarzniętych łabędziach. Pierwsze zgłoszenie dotyczyło rozlewiska na Pyszce. Potwierdzono, że sześć łabędzi ma trudności z poruszaniem. Sytuacja była na tyle trudna, że tafla rozlewiska była zapadnięta i wejście na nią bez specjalistycznego sprzętu było niebezpieczne. Podjęto decyzję o włączenie w działania POSP Tryton z Kołobrzegu. Do akcji jednak nie doszło, gdyż następnego dnia łabędzie, tuż przed rozpoczęciem działań, w sobie tylko znany sposób, zdołały się oswobodzić z lodu i odleciały.

Kolejne zgłoszenie dotyczyło jeziora w Stojkowie. Interweniowali strażnicy wraz z policjantem KP Ustronie Morskie. Tym razem okazało się na szczęście, że łabędzie jedynie odpoczywały na tafli akwenu i bez problemu same odleciały.

 

Pies trzymany w złych warunkach

Po raz kolejny strażnicy gminni podjęli interwencję związaną z niewłaściwymi warunkami utrzymania psów przez ich właścicieli. Tym razem w miejscowości Czernin w niewłaściwy sposób przetrzymywany był przy budzie pies. Stwierdzono, że łańcuch miał około 1 m długości, był poplątany, buda była dziurawa i nieocieplona, zwierzę nie miało dostępu do wody.

Właściciel psa został poinformowany o obowiązującej znowelizowanej ustawie o ochronie zwierząt, która nakazuje, aby łańcuch psa miał minimum 3 m. Niezwłocznie zapewnił psu właściwe warunki, wobec czego poprzestano na pouczeniu.

Pamiętajmy,  że zgodnie z przepisami, każdy utrzymujący zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Należy pamiętać, że utrzymywanie w niewłaściwy sposób zwierząt domowych, może w najlepszym razie stanowić wykroczenie zagrożone karą grzywny lub aresztu. W skrajnych przypadkach może nawet stanowić przestępstwo.

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą!