Złe warunki chowu trzody i bydła

18 maja  straż gminna  z Dygowa realizowała wspólną służbę z policją z Ustronia Morskiego. W trakcie patrolu, około godz. 21.00, przejeżdżając  w Gąskowie obok opuszczonego gospodarstwa rolnego, zwrócili uwagę na palące się w jednym z budynków światło. Z podejrzeniem,  że to złodzieje, weszli na teren gospodarstwa. Udali się w stronę budynku, w którym się świeciło. W jednej z obór przez okno zobaczyli kilkadziesiąt sztuk bydła i trzody chlewnej.

Zwierzęta przebywały w koszmarnych warunkach. W środku było co najmniej pięćdziesiąt sztuk bydła i tyle samo trzody chlewnej. Zwierzęta stały w swoich odchodach, które sięgały ponad metra, tak, że stojące bydło nieomal dotykało sufitu obory. Panował okropny odór, a same warunki utrzymania były po prostu tragiczne.

Ustalono właściciela zwierząt, przyjechał na miejsce. Sam się przyznał, że trochę zaniedbał gospodarstwo z uwagi na kłopoty rodzinne. Zalecono niezwłoczne poprawienie warunków utrzymania, nawet pod rygorem odebrania zwierząt, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.

Następnego dnia przeprowadzono rekontrolę wraz z lekarzem weterynarii. Warunki utrzymania zostały poprawione, właściciel bydła przez całą noc wyrzucał odchody z obory. Stan zwierząt określono jako dobry. Interwencję zakończono ukaraniemo mandatem karnym z art.10.2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przyszłości zapowiedziano następne, okresowe kontrole gospodarstwa.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie zwierząt, utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji, może być zakwalifikowane jako znęcanie się nad zwierzętami. W  takim przypadku jest to zagrożone karą grzywny, ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat 2.

fot.: warunki, w jakich zastano zwierzęta

fot. poniżej przedstawia warunki, następnego dnia po interwencji

Odznaczenie dla Straży Gminnej od PZŁ

„Ma polowanie wielki czar

Człowieka zbliża do przyrody

Czy wiatr, czy deszcz czy mróz, czy skwar,

Nauczy znosić niewygody.”

                                                                                                       Włodzimierz Korsak

W dniu 11.05.2012 r., na Sesji Rady Gminy Dygowo, Straż Gminna z Dygowa otrzymała odznaczenie Polskiego Związku Łowieckiego:  „Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi Koszalińskiej”.

Odznaczenie wręczono za zasługi dla Łowiectwa oraz ochrony środowiska – między innymi wzorową współpracę, organizację i udział w akcjach skierowanych przeciwko szkodnictwu leśnemu, w tym kłusownictwu (np. akcje „wnyk”), działania przeciwko pozbywania się w lasach śmieci oraz skuteczne interwencje dotyczące bezdomnych psów.

Odznaczenie nadała Okręgowa Rada Łowiecka w Koszalinie. Dołączony także został list gratulacyjny od Koła Łowieckiego „Świt” reprezentowanej przez Prezesa oraz Łowczego Koła.

Odznaczenie wręczała delegacja PZŁ – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ i Łowczy Okręgowy w Koszalinie – Janusz Rynkiewicz, Prezes Koła Łowieckiego „Świt” z Kołobrzegu Wiesław Stasiński oraz Łowczy Koła Łowieckiego Świt Zbigniew Zawadzki.

Gmina Dygowo serdecznie dziękuje PZŁ za docenienie pracy Straży oraz deklaruje i oczekuje, że dalsza współpraca będzie układała się równie dobrze. Warte zwrócenia uwagi jest to, że łowiectwo to nie tylko kultura i pasja polowania, to także prowadzenie gospodarki łowieckiej, to dokarmianie zwierzyny, dbałość o czystość w lesie, budowa urządzeń łowieckich oraz wiele innych zadań, których priorytetem jest przede wszystkim troska o środowisko.

Kontrole uprawnień wędkarskich

Pierwszy maja ściąga nad zbiorniki wodne amatorów połowu szczupaka, kiedy to właśnie kończy się jego okres ochronny. W naszym rejonie szczególnie dopisali wędkarze na mokradłach na Pyszcze, gdzie w godzinach rannych na parkingu zaparkowanych było kilkanaście samochodów.

Straż Gminna z Dygowa, wspólnie ze Społeczną Strażą Rybacką z Kołobrzegu, postanowiła w tym dniu dokonać kontroli legalności połowów. W szczególności sprawdzano posiadane uprawnienia oraz czy nie dochodzi do łamania regulaminu amatorskiego połowu ryb poprzez np. zabieranie ryb z łowiska o wymiarze ochronnym.

Łącznie w tym dniu skontrolowano kilkanaście osób. Kontroli dokonano także na innych zbiornikach wodnych, w tym starorzeczach Pyszki oraz na wysokości Piotrowic.

Część osób na widok kontrolujących szybko pakowała sprzęt oraz odjeżdżała z łowiska. Te osoby zatrzymywano i dokonywano kontroli bagażu.

Efektem kontroli było ujawnienie kilku przypadków połowu ryb bez aktualnych opłat w legitymacjach PZW. Kilka osób nie posiadało w ogóle uprawnień do amatorskiego połowu. Straż Rybacka zabezpieczyła i odebrała 5 szt. wędek z kołowrotkami. W najbliższym okresie zostanie podjęta decyzja co do ich oddania (warunek to zdanie egzaminu na kartę wędkarską PZW) lub zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu z ustawy o rybactwie śródlądowym.

Część osób została zobowiązana do opłacenia opłat za bieżący rok do PZW do końca bieżącego miesiąca, czym warunkowano zastosowanie pouczenia.

W przyszłości kontrole będą powtarzane. Teren mokradeł należy do Gminy Dygowo, obowiązuje jednak na nich regulamin amatorskiego połowu ryb PZW. Jest to ostoja ptactwa błotnego i zabronione jest między innymi brodzenie przez wędkarzy oraz używanie środków pływających.