„Bezpieczne wakacje” w przedszkolu

Małą tradycją stały się już przedwakacyjne spotkania z przedszkolakami. Ich tematem jest uczulenie i uświadomienie najmłodszym potencjalnych zagrożeń z jakimi mogą się spotkać w okresie wypoczynku. Tym razem spotkanie zorganizowano w dwóch grupach przedszkolaków. Poruszono szereg tematów, począwszy od zachowania się w autobusie lub samochodzie, podczas jazdy na rowerze, a skończywszy na zachowaniu wobec obcych oraz zabawie nad wodą. Dzieci aktywnie uczestniczyły w rozmowie, wykazując się przy tym dużą świadomością i wiedzą.

Na koniec, za aktywny udział w pogadance, wszystkie otrzymały słodkie nagrody.

Na początku lipca udzieliliśmy także obszernego wywiadu dla Radia Koszalin w audycji Wieczór Radia Koszalin. Tematem były zagrożenia dla dzieci w okresie wakacyjnym i sposoby ich uniknięcia.

Zakaz spożywania alkoholu na placach i ulicach

Kolejne interwencje zostały podjęte wobec osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych.

W minioną niedzielę dwie osoby, spożywające alkohol w rejonie sklepu ABC zostały ukarane mandatami karnymi. Wobec trzeciej osoby zostały sporządzone dwa wnioski o ukaranie – za spożywanie alkoholu oraz używanie słów wulgarnych w miejscu publicznym

Straż informuje, że będzie stanowczo reagowała na wszelkie zakłócenia porządku publicznego, w szczególności spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, w skrajnych przypadkach nawet z możliwością przewiezienia takich osób do wytrzeźwienia (w przypadku, gdy wywołują zgorszenie w miejscu publicznym).

Mieszkańcy Gminy wielokrotnie skarżyli się, że nie mogą normalnie robić zakupów, są narażeni na słowne zaczepki i uwagi, a  dzieci obserwują pijane lub pijące osoby, co wywiera bardzo negatywny wpływ na ich rozwój.

PRZYPOMINAMY

_________________________________________________________________________

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych między innymi:

  • na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.
  • na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;

Spożywanie wbrew zakazom jest karane mandatem karnym lub wnioskiem o ukaranie. Karalne jest także samo usiłowanie spożycia !

Kontrole pojazdów ciężarowych na drodze powiatowej (Bardy)

Na prezentowanym zdjęciu zatrzymany pojazd, którego masa własna, nie licząc przyczepy, przekraczała 14 ton. Z załadunkiem masa mogła wynieść prawie 50 ton.

Straż Gminna w Dygowie, wraz z innymi służbami, realizuje kontrole pojazdów ciężarowych wjeżdżających na drogę powiatową 275Z w kierunku m. Bardy. Na drodze tej obowiązują ograniczenia wjazdu dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej pow. 8 t. W chwili obecnej pojazdy te obowiązuje zakaz ruchu na tej drodze, określony z każdej strony znakami B19. Kierowcy tłumaczą, że nie mają innej drogi dojazdowej do żwirowni w Miechęcinie i wykonują polecenia właścicieli firm. Z uwagi na uszkodzenia dróg, jakie powoduje najcięższy sprzęt, w szczególności zapadanie się okolicy skrzyżowania z dr. woj. 163, Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu nie przedłużył w bieżącym roku upoważnienia do wjazdu pojazdów dojeżdżających do żwirowni i zwrócił się do policji oraz straży gminnej o podjęcie działań zmierzających do egzekwowania zakazu.

W przypadku zauważenia pojazdów niespełniających wymagań i wjeżdżających na drogę prosimy o przekazywanie takich informacji na tel. straży gminnej – 664458870 lub 94 3584419.

Kolejne miejsca z wyrzuconymi śmieciami

Kolejne nielegalne miejsce składowania odpadów zostało ujawnione przy drodze Czernin-Bogucino, tuż przy granicy naszej Gminy. Tym razem były to duże ilości potłuczonego szkła, kanapy i inne śmieci. Już po dwóch dniach udało się ustalić winowajcę, mieszkańca wsi Czernin, który przyznał się do wyrzucenia kilka dni wcześniej odpadów. Niezwłocznie sprzątnął miejsce, a odpady przekazał na wysypisko. Został ukarany mandatem karnym.

Po kliku dniach w tej same okolicy ujawniono kolejne miejsce, gdzie wyrzucone zostały śmieci. I tym razem udało się ustalić ich ostatniego właściciela, którym okazał się także inny mieszkaniec Czernina. Nie potrafił wyjaśnić, w jaki sposób jego odpady, w tym reklama gospodarstwa agroturystycznego, trafiły na pole. Zobowiązał się je niezwłocznie pozbierać.

Penetrując okolicę  ujawniono trzecie miejsce  wysypania odpadów – zdemontowane plastikowe białe panele. Czynności w tej sprawie jeszcze trwają. Na razie ustalono, że przywiezione zostały najprawdopodobniej przez mieszkańca Bogucina, samochodem terenowym. Jeśli ktoś był świadkiem lub może pomóc w sprawie – prosimy o kontakt w sprawie pod numer telefonu 664458870 (7.00-22.00).