Zakaz spożywania alkoholu na placach i ulicach

Kolejne interwencje zostały podjęte wobec osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych.

W minioną niedzielę dwie osoby, spożywające alkohol w rejonie sklepu ABC zostały ukarane mandatami karnymi. Wobec trzeciej osoby zostały sporządzone dwa wnioski o ukaranie – za spożywanie alkoholu oraz używanie słów wulgarnych w miejscu publicznym

Straż informuje, że będzie stanowczo reagowała na wszelkie zakłócenia porządku publicznego, w szczególności spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, w skrajnych przypadkach nawet z możliwością przewiezienia takich osób do wytrzeźwienia (w przypadku, gdy wywołują zgorszenie w miejscu publicznym).

Mieszkańcy Gminy wielokrotnie skarżyli się, że nie mogą normalnie robić zakupów, są narażeni na słowne zaczepki i uwagi, a  dzieci obserwują pijane lub pijące osoby, co wywiera bardzo negatywny wpływ na ich rozwój.

PRZYPOMINAMY

_________________________________________________________________________

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych między innymi:

  • na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.
  • na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;

Spożywanie wbrew zakazom jest karane mandatem karnym lub wnioskiem o ukaranie. Karalne jest także samo usiłowanie spożycia !