Zaniedbał zwierzęta

W ostatnich tygodniach kilkakrotnie interweniowaliśmy w miejscowości Stojkowo, gdzie na jednym z gospodarstw zostały pozostawione zwierzęta – psy oraz kozy. Na miejscy potwierdzono fakt. Kilka psów, w tym suczka z czterema młodymi, zostało pozostawione na terenie gospodarstwa bez zapewnienia właściwych warunków. Sąsiedzi skarżyli się, że wchodzą one na teren innych gospodarstw i zagryzają im kury. Po ustaleniu ich właściciela, zamieszkałego w Kukini, zobowiązano go do natychmiastowej poprawy warunków – co uczynił, zabierając je z gospodarstwa. Oświadczył także, że zwierzęta doglądał i dokarmiał, a generalnie nie wie co ma z nimi zrobić. Uzgodniono, że za jego zgodą postaramy się poszukać dla suczki i jej szczeniaków nowego domu. Przy pomocy redakcji gazety Głos Koszaliński udało się znaleźć nowe domy dla całej czwórki. W stosunku do właściciela psów ze Stojkowa sporządzony został wniosek o ukaranie z art. 77 KW.

Kilka dni później dokonaliśmy rekontroli w miejscu, gdzie według oświadczenia miały przebywać zabrane ze Stojkowa dwa psy. Okazało się, że warunki w jakich się znalazły nie były lepsze od tych ze Stojkowa. Ponadto na jej terenie znajdowało się jeszcze ponad osiem innych psów, których stan wskazywał na zaniedbania ze strony właściciela. Zwierzęta były wychudzone i głodne, nie miały bud i mis, chodziły luźno po nieogrodzonej posesji.  Z uwagi na fakt, że nieruchomość znajduje się na terenie Gminy Ustronie Morskie, nie mogliśmy samodzielnie podjąć działań związanych z psami znajdującymi się na posesji. O sprawie został poinformowany Powiatowy Lekarz Weterynarii z Kołobrzegu oraz Policja z Ustronia Morskiego.

Kilka dni później uczestniczyliśmy w kontroli Powiatowego Lekarza Weterynarii, Inpsktora TOZ z Kołobrzegu, Policji z Ustronia Morskiego oraz red. z gazety Głos Koszaliński. Z uwagi na zły stan zwierząt została podjęta decyzja o ich odebraniu. Zwierzęta, przy pomocy redakcji wymienionej gazety, szukają obecnie nowych właścicieli – poprzedni, nie czekając na rozwój sprawy wyraził zgodę na ich oddanie.