Wszczęli bójkę na Dożynkach, zostali ukarani

W dniu 9 września  w Dygowie, na stadionie gminnym, odbywały się  Dożynki, zakończone zabawą przy muzyce. Ok. godz. 23.00 na płycie boiska miała miejsce bójka, która po chwili przeniosła się na ulicę. Łącznie brało w niej udział około 20 osób. Straż podjęła interwencję wobec dwóch najbardziej aktywnych uczestników. Obydwaj byli pod wpływem alkoholu, byli agresywni.  Wobec mężczyzn użyto środków przymusu. Po interwencji zostali przekazani do miejsc zamieszkania do wytrzeźwienia. Obydwaj są mieszkańcami gminy, pochodzą z Gąskowa. Innych incydentów w trakcie trwania imprezy nie odnotowaliśmy.

W związku z zakłóceniem spokoju i porządku publicznego, kilka dni później mężczyźni zostali ukarani mandatami karnymi za zakłócenie porządku publicznego.