Agresja i przemoc w szkole

szkola bez przemocyW ostatnich latach zjawisko agresji i przemocy w szkole staje się poważnym problemem społecznym. Jest to celowe, powtarzalne i nie prowokowane zachowanie agresywne jednego lub wielu sprawców wobec ofiary. Takie zachowanie ma na celu sprawienie bólu fizycznego, przykrości, poniżenia lub przerażenia jej, najczęściej przy innych osobach – rówieśnikach, którzy pełnią rolę widzów. W takich sytuacjach ofiara nie może się obronić, a sprawca ma poczucie bezkarności.

Podobne zjawiska i zachowania rzadko, ale jednak zdarzają się także na terenie szkół naszej Gminy. W ostatnich dniach podjęliśmy interwencję dotyczącą zachowania młodzieży szkolnej przebywającej na terenie szkoły we Wrzosowie. Dotarła do nas informacja o bójce w rejonie szkoły. Po zabezpieczeniu zapisu z monitoringu szkolnego szybko ustalono sprawców szykanowania jednego z uczniów. Przeprowadzono rozmowy z rodzicami chłopców. Poinformowano, że w przypadku powtórzenia się podobnych zachowań sprawę skierujemy do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. O sprawie poinformowana została także dyrekcja szkoły.

vlcsnap-00003vlcsnap-00005

Mając na uwadze rozpoczynający się nowy rok szkolny straż gminna informuje, że wraz z kadrą nauczycielską szkół będzie stanowczo reagowała na wszelkie przejawy agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Pomoc dla psów w Gminie Dygowo

psy_podsumowanie„Pies jest jedyną istotą na świecie, która bardziej kocha Ciebie niż samego siebie”. Mając tą maksymę przed oczami, pomagamy zwierzętom od 2007 r. – czyli od początku powstania Straży Gminnej w Dygowie. Realizujemy przy tym nasze podstawowe zadanie, jakim jest ochrona porządku publicznego, określona w ustawie o strażach gminnych.

W ostatnim czasie dociera do nas fala krytyki, dotycząca faktu, że zajmujemy się nieistotnymi rzeczami, w tym „robiąc za hycla”. Każdą krytykę przyjmujemy z pokorą, ale nie tą, która nie służy dobru lokalnej społeczności.

Po znowelizowaniu w 2011 r. ustawy o ochronie zwierząt, na gminach spoczął obowiązek opieki nad bezpańskimi zwierzętami, w tym ponoszenia wszelkich kosztów związanych z ich utrzymaniem. Przepisy nałożyły obowiązek przygotowywania programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W ustawie wskazano także precyzyjnie zadania, które dotyczą straży gminnych. W ramach tego projektu Straż Gminna w Dygowie wdrożyła program opieki w pomieszczeniach tymczasowych oraz aktywne poszukiwanie miejsc do adopcji.  Praktyczna realizacja tego zadania w naszej Gminie, oprócz podstawowego celu – pomocy zwierzętom, przyniosła także i inne, wymierne korzyści.

Dzięki możliwości skierowania psów do wybudowanych w Gminie kojców, uzyskaliśmy czas na odnalezienie ich dotychczasowych właścicieli lub docelowo osób chętnych do zaadoptowania czworonogów. Dzięki temu psy unikają schroniska. Nie da się przy tym ukryć, że w Gminie pozostają pieniądze, które musiałyby być wyłożone dla schroniska.  Jednorazowa opłata za przyjęcie psa wynosi wtedy ok. 615 zł brutto. Do tego dochodzą kolejne opłaty, związane z jego utrzymaniem, ok. 12,30 zł brutto za każdy dzień pobytu psa w schronisku. Od 2012 r. do schroniska przekazaliśmy tylko jednego psa – z uwagi na agresję nie nadawał się do bezpośredniej adopcji.

W minionym 2012 r. mieliśmy 24 interwencje z bezpańskimi psami. Dla czterech psów w ciągu kilku do kilkunastu dni odnaleźliśmy właścicieli i wróciły do domów. Oczywiście zawsze przed powrotem do nich następuje ustalenie, czy intencje posiadaczy zwierząt są szczere, w szczególności weryfikuje się czy nie porzucili oni zwierząt oraz czy poszukiwali ich. Pozostałe 20 psów, po pobycie w pomieszczeniu tymczasowym, było poddawane niezbędnym zabiegom weterynaryjnym, a docelowo znaleziono dla nich nowe domy. Z każdą z osób adoptujących psy sporządzono umowę adopcyjną, a zwierzęta przed wydaniem były szczepione i czipowane.

W trakcie 2013 r. przeprowadziliśmy już 19 interwencji z bezpańskimi psami. W pięciu przypadkach odnaleźliśmy im dotychczasowe domy i właścicieli. Pozostałe trafiły do adopcji. Zakładając, że od 2012 r. we własnym zakresie pomogliśmy łącznie 43 psom, w budżecie pozostała kwota wynikająca z prostego wyliczenia:

(43 psy x 615 zł) /za przyjęcie psa/ + (43 x 365 dni x 12,30zł/dzień) /za utrzymanie/, uzyskujemy kwotę: 219 493,50 zł (biorąc pod uwagę roczny okres utrzymania).

Należy przy tym wspomnieć o kosztach, jakie Gmina musiałaby ponieść za wyłapanie, przewiezienie i inne czynności związane z opisywanym przez niektórych „psim problemem”. Oczywiście ponosimy także wydatki, ale w obliczu „oszczędności” to już nieduża kwota, „ryczałtowo” ok. 100zł na psa, czyli łącznie do. 5 tys. zł za wszystkie 43 psy (koszt szczepienia, odrobaczenia, czipu, wyżywienia, zakupu obroży i smycz).

Schroniska i azyle pękają w szwach od psich i kocich nieszczęść, ulice pełne są porzuconych, walczących o przetrwanie w ludzkim świecie zwierząt. Dlatego pomagamy i będziemy pomagać. Jednocześnie dziękujemy ludziom dobrej woli za udzielane wsparcie oraz za pomoc lokalnych mediów.

Poniżej część z psów, którym pomogliśmy. Wszystkie wróciły do domów lub trafiły do adopcji:

pieski-razem

 

Kolejny psiak przy drodze (aktualnie: trafił do adopcji)

psiak_wrzosowo_sierpien_2013Kilka dni temu otrzymaliśmy zgłoszenie od mieszkańca Wrzosowa o błąkającym się od kilku dni w pobliżu jego posesji bezpańskim psie.

Początkowo nieufny psiak został złapany. Nie udało się ustalić jego dotychczasowego właściciela. Szybko jednak udało się znaleźć dla niego nowy dom – po naszej namowie i namyśle przygarnął go ten sam człowiek, który poinformował o jego znalezieniu. Piesek przekazany został do adopcji wraz z „pakietem” podstawowych zabiegów weterynaryjnych.

Aktualnie: trafił do adopcji