Agresja i przemoc w szkole

szkola bez przemocyW ostatnich latach zjawisko agresji i przemocy w szkole staje się poważnym problemem społecznym. Jest to celowe, powtarzalne i nie prowokowane zachowanie agresywne jednego lub wielu sprawców wobec ofiary. Takie zachowanie ma na celu sprawienie bólu fizycznego, przykrości, poniżenia lub przerażenia jej, najczęściej przy innych osobach – rówieśnikach, którzy pełnią rolę widzów. W takich sytuacjach ofiara nie może się obronić, a sprawca ma poczucie bezkarności.

Podobne zjawiska i zachowania rzadko, ale jednak zdarzają się także na terenie szkół naszej Gminy. W ostatnich dniach podjęliśmy interwencję dotyczącą zachowania młodzieży szkolnej przebywającej na terenie szkoły we Wrzosowie. Dotarła do nas informacja o bójce w rejonie szkoły. Po zabezpieczeniu zapisu z monitoringu szkolnego szybko ustalono sprawców szykanowania jednego z uczniów. Przeprowadzono rozmowy z rodzicami chłopców. Poinformowano, że w przypadku powtórzenia się podobnych zachowań sprawę skierujemy do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. O sprawie poinformowana została także dyrekcja szkoły.

vlcsnap-00003vlcsnap-00005

Mając na uwadze rozpoczynający się nowy rok szkolny straż gminna informuje, że wraz z kadrą nauczycielską szkół będzie stanowczo reagowała na wszelkie przejawy agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej.