Atakujące, wałęsające się psy

fot. interia.pl

fot. interia.pl

W ostatnich dwóch tygodniach do straży gminnej wpłynęło kilka skarg, dotyczących wałęsających się psów. Zgłoszenia dotyczyły zwłaszcza centrum Dygowa. Mieszkańcy, w tym rodzice dzieci uczęszczających do szkoły alarmowali, że psy pojedynczo lub grupując się po kilka sztuk, oszczekują na chodnikach i atakują dzieci, zwłaszcza zmierzające lub powracające z lekcji. Dochodziło nawet do tego, że pies wbiegał do szkoły, szczekając i strasząc dzieci. Najpoważniejsze zgłoszenie dotyczyło klasy „zerówka”. Podczas spaceru po chodniku na ul.Kolejowej do dzieci niespodziewanie podbiegł pies i złapał zębami za nogawkę jedno z dzieci. Potrząsając usiłował ugryźć. Gdyby nie szybka reakcja nauczyciela doszło by do pogryzienia. Jak mówiła nauczycielka, to nie pierwsze tego typu zdarzenie. Inna osoba wprost wprowadziła swojego psa na teren placu zabaw, nie reagując na uwagi nauczyciela, że dzieci boją się zwierzęcia.

Wobec powyższego podjęliśmy zdecydowane działania wobec właścicieli psów wypuszczających je luzem, bez nadzoru, poza teren własnych, zamkniętych posesji.

W wyniki podjętych interwencji ustalano właścicieli lub opiekunów psów, zobowiązując do natychmiastowego złapania i zabezpieczenia zwierząt. Udzielono kilku pouczeń oraz nałożono sześć mandatów karnych z art.77 kodeksu wykroczeń. Kara finansowa została zastosowana wobec tych osób, którym w przeszłości już kilkakrotnie udzielono pouczeń lub zwracano uwagę na właściwe zabezpieczenie zwierząt, niestety bez efektu. Oczywiście nasze zdecydowane działania zbulwersowały większość opiekunów psów, którzy z reguły odpowiadali, że ich czworonóg jest nieduży, grzeczny i nikogo jeszcze nie ugryzł. Tymczasem praktyka pokazuje, że większości pogryzień – wbrew pozorom – dokonują psy domowe, małe.

Przypominamy: każdy właściciel lub opiekun psa ma obowiązek zapewnienia środków ostrożności przy utrzymaniu psów.

W szczególności należy zabezpieczyć miejsca ich przebywania przed samodzielnym opuszczaniem. Pies może być puszczony luzem jedynie na terenie ogrodzonej posesji, a także na terenie zielonym, ale tylko wówczas, gdy można sprawować kontrolę nad jego zachowaniem. Puszczony luzem pies musi mieć jednak założoną obrożę. Nie wolno jednak wypuszczać luzem na terenach zielonych psów ras uznawanych za agresywne. Obowiązkowo każdy pies musi być corocznie szczepiony przeciwko wściekliźnie.

Więcej: regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo