Pojazdy ciężarowe na zakazach

stopklatka_94 2015.03.02 11.29Na drodze powiatowej 3324Z (dawna 275Z), w kierunku Bard, obowiązuje ograniczenie wjazdu dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej pow. 8 t, określony z każdej strony znakami B-19.

Podobnie jak w latach poprzednich część kierujących pojazdami ciężarowymi go ignoruje, co jest często zgłaszane przez mieszkańców naszej gminy. W wyniku kontroli pojazdów okazało się, że część osób powołuje się na upoważnienia od zarządcy drogi do przejazdu tą trasą. W związku z powyższym zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu o przedłożenie informacji na temat udzielonych zezwoleń w bieżącym roku. Wskazaliśmy przy tym, że takie upoważnienie powinno zawierać nie tylko określenie podmiotów, ale także wykaz rejestracji pojazdów, których kierowcy mogą nie stosować się do znaku B-19.

W celu ograniczenia ilości zgłoszeń dot. przejazdów „ciężarówek”, poniżej przedstawiamy informację z ZDP zawierającą numery rejestracyjne pojazdów, które mogą przemieszczać się wskazaną drogą.

uzgodnia - ZDP

W przypadku zauważenia pojazdów ciężarowych nie uwzględnionych na uzgodnieniu, prosimy o przekazywanie takich informacji na tel. straży gminnej – 664458870 oraz 94 3584419 lub do policji.

Jednocześnie informujemy, iż wezwaliśmy ZDP do wykonania obowiązku wykoszenia poboczy dróg powiatowych, zwłaszcza tam, gdzie wysokość traw przekracza 130cm. Nadmierne zachwaszczenie zagraża bezpieczeństwu pieszych oraz przemieszczających się samochodami, zwłaszcza w rejonie skrzyżowań i zakrętów.