Wszczęli bójkę na festynie, zostali ukarani

W dniu 4/5 czerwca 2011 r.  w Dygowie, na stadionie gminnym, odbywał się festyn z okazji dnia dziecka. Przebieg imprezy był zabezpieczany przez ochronę z firmy „Szabel” oraz na zewnątrz przez strażników gminnych. Około północy ochrona poinformowała o bójce między młodzieżą na płycie boiska. Straż podjęła interwencję wobec dwóch najardziej aktywnych uczestników. Obydwaj byli pod wpływem alkoholu, byli agresywni. Wobec mężczyzn użyto srodków przymusu. W związku z zakłóceniem spokoju i porządku publicznego zostały sporządzone wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. Pierwszy, Mariusz P. został ukarany przez Sąd karą grzwny w wysokości 600zł oraz obciążony kosztami postępowania w wysokości 110zł. Drugi ukarany, Seweryn S.  musi zapłacić karę grzywny 300zł oraz koszty sprawy – 80zł.