Pojazdy niszczące Naturę 2000

foto SG: jedno ze zniszczonych siedlisk płazów

foto SG: jedno z niszczonych siedlisk płazów (źródło) w lesie na wysokości m. Piotrowice (Natura 2000)

W bieżącym miesiącu otrzymaliśmy kilka zgłoszeń o osobach jeżdżących motorami typu cross oraz quadami po lesie w okolicy Parsęty, w obszarze Natura 2000. Oprócz faktu, że pojazdy te wjeżdżały do lasu wbrew zakazowi, to dodatkowo rozjeżdżały i niszczyły urokliwe obszary dorzecza Parsęty, płoszone były zwierzęta.

W wyniku podjętych działań udało nam się ustalić sprawców. Okazali się nimi mieszkańcy naszej gminy. Przeprowadziliśmy rozmowy pouczające, po których oświadczyli, że zaprzestaną takich wjazdów. W szczególności uświadomiliśmy znaczenie obszaru Natura 2000, gdzie znajdują się liczne siedliska flory i fauny, w tym unikalnych gatunków, będących przedmiotem ścisłej ochrony. Ponadto przypomnieliśmy o ogólnym zakazie wjazdu tego typu pojazdami do lasu, gdzie zasady udostępniania są precyzyjnie opisane w rozdziale 5 ustawy o lasach. Wynika z niej, że ruch motorowerem, pojazdem silnikowym (samochodem, motocyklem czy quadem) dopuszczalny jest tylko drogami publicznymi. Każdym pojazdem można wjechać do lasu drogą leśną tylko wtedy, gdy jest wyraźnie ona oznaczona drogowskazami dopuszczającymi ruch (np. wskazany jest kierunek i odległość dojazdu do miejscowości, ośrodka wypoczynkowego czy parkingu leśnego). Nie dotyczy to inwalidów, którzy poruszają się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. W efekcie można narazić się na odpowiedzialność za wykroczenie.DSCN4484

Piratujący crossami i quadami

DSCN4484Od pewnego czasu byliśmy informowani o osobach piratujących pojazdami po publicznych drogach gruntowych oraz uprawach rolników. Zgłoszenia dotyczyły jeżdzących motorami typu cross oraz quadami. Informacje dotyczyły także osób wjeżdżających do parku we Wrzosowie oraz do lasu w obszarze Natura 2000.

W wyniku podjętych działań udało nam się zatrzymać jednego z takich „kierowców”. W okolicy Lisiej Góry kierujący crossem jeździł po uprawach rolniczych, następnie zaś po gminnej drodze. Kiedy wyjechał wprost na nas daliśmy mu sygnał do zatrzymania. Niestety, mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu udało się zatrzymać kierującego. Okazało się, że był nim 16-latek z Dygowa. Nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Ponadto motor był niedopuszczony do ruchu drogowego, był przeznaczony wyłącznie na tory crossowe.

W związku z licznymi „czynami karalnymi” rozważono skierowanie informacji do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu – Wydział Rodzinny. Jednocześnie przeprowadzono rozmowę z rodzicami, którzy udostępnili pojazd nieletniemu.

Wcześniej dokonywaliśmy także kontroli kierujących wjeżdżających do lasu pojazdami typu quad – także tutaj ujawnianio liczne nieprawidłowości.

Informujemy, że używanie w publicznym ruchu drogowym pojazdów, które nie są do tego przeznaczone, jest karalne jako wykroczenie. Także używanie pojazdów w obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem, może zakończyć się mandatem w wysokości 300zł.

Podstawowym aktem regulującym poruszanie się po drogach jest ustawa o drogach publicznych. Należy mieć jednak na uwadze, że nie dotyczy ona wyłącznie tytułowych dróg publicznych. W sytuacji stworzenia w każdym innym miejscu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi także ma zastosowanie wskazana ustawa. W efekcie można narazić się na odpowiedzialność za wykroczenie.