Kontrole pojazdów ciężarowych na drodze powiatowej (Bardy)

Na prezentowanym zdjęciu zatrzymany pojazd, którego masa własna, nie licząc przyczepy, przekraczała 14 ton. Z załadunkiem masa mogła wynieść prawie 50 ton.

Straż Gminna w Dygowie, wraz z innymi służbami, realizuje kontrole pojazdów ciężarowych wjeżdżających na drogę powiatową 275Z w kierunku m. Bardy. Na drodze tej obowiązują ograniczenia wjazdu dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej pow. 8 t. W chwili obecnej pojazdy te obowiązuje zakaz ruchu na tej drodze, określony z każdej strony znakami B19. Kierowcy tłumaczą, że nie mają innej drogi dojazdowej do żwirowni w Miechęcinie i wykonują polecenia właścicieli firm. Z uwagi na uszkodzenia dróg, jakie powoduje najcięższy sprzęt, w szczególności zapadanie się okolicy skrzyżowania z dr. woj. 163, Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu nie przedłużył w bieżącym roku upoważnienia do wjazdu pojazdów dojeżdżających do żwirowni i zwrócił się do policji oraz straży gminnej o podjęcie działań zmierzających do egzekwowania zakazu.

W przypadku zauważenia pojazdów niespełniających wymagań i wjeżdżających na drogę prosimy o przekazywanie takich informacji na tel. straży gminnej – 664458870 lub 94 3584419.