Niewybuch – „pancerfaust” w Bardach

Podczas prac związanych z zagospodarowaniem ziemi pochodzącej z pogłębienia i rewitalizacji stawu w Bardach natrafiono na pozostałości z II Wojny Światowej. W ziemi znaleziono głowicę niemieckiego granatnika ręcznego, tzw. pancerfaust, wz. 100. Niewybuch był skorodowany, ale nadal w dobrym stanie. Został zabezpieczony przez Straż Gminną z Dygowa, która niezwłocznie zawiadomiła patrol saperski ze Złocieńca. Po przybyciu na miejsce stwierdzili, że głowica jest sprawna i nadal zawiera ładunek. Znalezisko zostało odebrane przez saperów i przewiezione na poligon, gdzie dokonano jego zdetonowania.

Należy pamiętać, że zabroniony jest jakikolwiek kontakt osób postronnych z niewybuchami, gdyż zawarte w nich mechanizmy i środki wybuchowe zachowują zazwyczaj swoją aktywność przez bardzo długi czas. O takich podejrzanych „znaleziskach” należy niezwłocznie powiadamiać Policję lub inne służby porządkowe.