Odznaczenie dla Straży Gminnej od PZŁ

„Ma polowanie wielki czar

Człowieka zbliża do przyrody

Czy wiatr, czy deszcz czy mróz, czy skwar,

Nauczy znosić niewygody.”

                                                                                                       Włodzimierz Korsak

W dniu 11.05.2012 r., na Sesji Rady Gminy Dygowo, Straż Gminna z Dygowa otrzymała odznaczenie Polskiego Związku Łowieckiego:  „Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi Koszalińskiej”.

Odznaczenie wręczono za zasługi dla Łowiectwa oraz ochrony środowiska – między innymi wzorową współpracę, organizację i udział w akcjach skierowanych przeciwko szkodnictwu leśnemu, w tym kłusownictwu (np. akcje „wnyk”), działania przeciwko pozbywania się w lasach śmieci oraz skuteczne interwencje dotyczące bezdomnych psów.

Odznaczenie nadała Okręgowa Rada Łowiecka w Koszalinie. Dołączony także został list gratulacyjny od Koła Łowieckiego „Świt” reprezentowanej przez Prezesa oraz Łowczego Koła.

Odznaczenie wręczała delegacja PZŁ – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ i Łowczy Okręgowy w Koszalinie – Janusz Rynkiewicz, Prezes Koła Łowieckiego „Świt” z Kołobrzegu Wiesław Stasiński oraz Łowczy Koła Łowieckiego Świt Zbigniew Zawadzki.

Gmina Dygowo serdecznie dziękuje PZŁ za docenienie pracy Straży oraz deklaruje i oczekuje, że dalsza współpraca będzie układała się równie dobrze. Warte zwrócenia uwagi jest to, że łowiectwo to nie tylko kultura i pasja polowania, to także prowadzenie gospodarki łowieckiej, to dokarmianie zwierzyny, dbałość o czystość w lesie, budowa urządzeń łowieckich oraz wiele innych zadań, których priorytetem jest przede wszystkim troska o środowisko.