Uszkodzona studzienka

Duży samochód ciężarowy, cysterna lub „gruszka” z cementem spowodował uszkodzenie chodnika i studzienki kanalizacyjnej na chodniku przy ul.Kołobrzeskiej, vis a vis zakładu wulkanizacyjnego. W efekcie zapadła się pokrywa studzienki, stwarzając realne niebezpieczeństwo wpadnięcie do niej przechodzących osób. Niezwłocznie zabezpieczono miejsce i powiadomiono Zarząd Dróg, który naprawił uszkodzenie, wstawiając nową studzienkę.

Niestety, do dnia publikacji nie udało się ustalić numerów rejestracyjnych pojazdu, którego widziało kilku świadków, ale nie zanotowali numerów.

Świadków zdarzenia, którzy zapamiętali numery, prosimy o kontakt z SG: 094 35 84 419.