Bezpiecznie w Gminie Dygowo

DSCN3868Po raz kolejny skorzystaliśmy z zaproszenia i przeprowadziliśmy pogadanki z najmłodszymi uczniami w szkole podstawowej w Dygowie. Tym razem spotkaliśmy się kolejno z przedszkolakami, zerówkami oraz klasami 1-3.

Poprzez zabawę, quizy i multimedialne prezentacje poruszyliśmy problematykę bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły, włączając najmłodszych do aktywnej dyskusji. Dzieci wykazywały przy tym dużą znajomość zasad ruchu oraz problematyki bezpiecznego poruszania się. Szczególny nacisk położyliśmy na praktyczne zademonstrowanie i uświadomienie, jak ważne są dla pieszego i rowerzysty elementy odblaskowe.

Łącznie w pogadankach wzięło udział ponad sto dzieci. Na koniec wszystkie otrzymały odblaski oraz kamizelki odblaskowe z tytułowym hasłem na plecach – „Bezpiecznie w gminie Dygowo”. Kamizelki przekazano także dla wychowawców i grup, tak aby można było bezpieczniej realizować spacery z dziećmi.

Przypominamy: Od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który będzie się poruszał po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć elementy odblaskowe umieszczone w sposób widoczny dla kierujących.

DSCN3871

„Dzień zwierząt” w Szkole Podstawowej w Dygowie

W dniu 25 października 2011 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt. Reguluje ona postępowanie ze zwierzętami kręgowymi i definiuje m.in. pojęcia takie jak: humanitarne traktowanie zwierząt, okrutne traktowanie, rażące zaniedbanie, szczególne zaniedbanie, właściwe warunki bytowania.

Po raz pierwszy w szkole, w rocznicę wejścia w życie ustawy, przygotowano uroczystość pod nazwą „Dzień kundelka”. W ramach uroczystości dzieci przygotowały występy oraz wysłuchały osób, które na co dzień stosują w swojej pracy regulacje ustawy. Wśród zaproszonych gości znalazła się straż gminna oraz miejscowy lekarz weterynarii, którzy opowiadali o specyfice swoich zajęć związanych z pracą ze zwierzętami, w tym bezpańskimi pieskami. Celem rozmów było uczulenie najmłodszych na losy zwierząt, gdyż nawet najlepiej sformułowane przepisy nie poprawią ich losu, jeśli my – ludzie nie będziemy ich znać i stosować.

Z przepisami ustawy można się zapoznać klikając w niniejszy link – nie pozostawaj obojętny, gdy zwierzętom dzieje się krzywda.

„Pogadanki” w przedszkolach

Kilka dni temu strażnicy gminni wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej  z Kołobrzegu przeprowadzili w dwóch ogniskach przedszkolnych pogadanki edukacyjne z maluchami. Celem zajęć było przede wszystkim zwrócenie uwagi naszych najmłodszych na codzienne zagrożenia, z którymi mogą się spotkać w swoim wieku.

Najbardziej oczekiwaną okazała się wizyta przewodnika i jego psa służbowego ze Straży Granicznej.

Dzieciom przekazano jak należy się zachowywać w obecności psa, w szczególności obcego. Praktycznie uczono także postawy „żółwika” w przypadku gdyby pies zaatakował dziecko. Wszystkie przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w zajęciach, włączały się do dyskusji i zadawały wiele pytań. Na koniec wszystkie zostały nagrodzone słodkimi prezentami.

Bezpieczny przedszkolak

Na zaproszenie wychowawczyń z przedszkola w Gąskowie, strażnicy gminni z Dygowa przeprowadzili pogadankę z dziećmi z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W prelekcji uczestniczyły przedszkolaki w wieku 2,5 – 4 lat. Wszystkie dzieci aktywnie brały udział w pogadance, w trakcie której poznały między innymi zasady poruszania się przy drodze oraz w jej pobliżu, przechodzenia przez jezdnię przy braku przejścia dla pieszych. Uwagę poświęcono także tematyce jazdy w samochodzie. Maluchy nabyły umiejętności bezpiecznego poruszania się po drodze i w jej pobliżu. Nie obyło się także bez pokazu sprzętu oraz radiowozu. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały słodkie nagrody.

Niebezpieczne przejście przy przedszkolu

Realne zagrożenie dla pieszych, w tym dzieci z rodzicami, stanowiły niewidoczne malowania „pasów”  przejść dla pieszych na ulicy Głównej w Dygowie przy przedszkolu oraz przy dawnym „klubie”. W trybie pilnym Straż Gminna zleciła Zarządowi Dróg Powiatowych odnowienie malowania oznakowania poziomego. Jednocześnie zwrócono się do właściciela sąsiedniej posesji o przycięcie zakrzewienia, które ograniczało widoczność przed wejściem na przejście dla pieszych i powodowało realne zagrożenie potrącenia. Właściciel posesji niezłocznie przyciął gałęzie, zaś Zarząd Dróg odnowił przejścia.