Wyrok za uszkodzenie przystanku

foto SG: uszkodzony przez wandala przystanek w Dygowie

foto SG: uszkodzony przez wandala przystanek w Dygowie

W ubiegłym miesiącu podjęliśmy interwencję związaną z uszkodzeniem przystanku przy „blokach” na ul.Kołobrzeskiej w Dygowie. Szybko ustaliliśmy sprawcę i skierowaliśmy wniosek do Sądu o jego ukaranie.

Kilka dni temu wpłynął do nas wyrok, w którym obwiniony, zgodnie z naszym wnioskiem, został skazany na 40 godzin prac społecznych. Jednocześnie Sąd w Kołobrzegu zobowiązał sprawcę do zapłaty za szkodę kwote 400zł. To już kolejna taka sprawa, gdzie ustalony przez nas sprawca, oprócz konsekwencji prawnych, musi także zwrócić Gminie pieniądze tytułem szkody.

screen_194 Jan. 18 18.55

Demolowali miejsce spotkań

DSCN5225Niedawno Gmina Dygowo oddała do użytku nowe miejsce spotkań wraz z atrakcjami dla dzieci. Na placu przy drodze wojewódzkiej stanęły dwie wiaty, miejsce na ognisko i inne elementy promujące naszą Gminę.

Niestety, szybko rozpoczęła się jego postępująca dewastacja przez niektóre, przebywające tam osoby. Już dzień po odbiorze, rozbite zostało palenisko z kamieni, trzeba je było ponownie wymurować. Później ktoś wrzucił elementy konstrukcyjne do ognia, przeciął linkę w zabawkach. Miejsce jest regularnie zaśmiecane, wyrzucane i tłuczone są butelki po alkoholach. Incydenty te z reguły mają miejsce w późnych godzinach nocnych.

Nie inaczej było w poniedziałek 10 sierpnia. W późnych godzinach wieczornych grupa osób dokonała zniszczenia pokrycia dachów wiat. Po wejściu na nie zrywali pokrywający je gont i rozrzucali po placu.

Szybko udało nam się ustalić sprawców. Okazali się nimi dwaj nieletni mieszkańcy Wrzosowa i Skoczewa. W obecności rodziców przyznali się do winy. Nie potrafili racjonalnie wytłumaczyć powodów swojego zachowania. Prawdopodobnie w ten sposób próbowali zaimponować dwóm nastoletnim koleżankom z Dygowa, przebywającym na placu razem z nimi.

W chwili obecnej trwa naprawa i szacowanie szkód przez wykonawcę inwestycji. Rodzice nastolatków zadeklarowali pokrycie kosztów naprawy wiat. Docelowo podjęta zostanie decyzja o skierowaniu zawiadomienia o czynie karalnym nieletnich do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Kołobrzegu.

 DSCN5215DSCN5210 DSCN5208

Wyrok za zniszczenie siedzisk na stadionie

W dniu 01 kwietnia 2011 r., pod osłoną nocy, nieznani sprawcy dokonali uszkodzenia i zniszczenia siedzisk na trybunach stadionu sportowego w Dygowie. Podjęte bezpośrednio po zdarzeniu czynności, w tym ustalenia Straży Gminnej, doprowadziły do ujęcia osób podejrzanych i przedstawienia im przez Policję zarzutów z art. 288§1 kk. W dniu 14 września 2011 r. Sąd Rejonowy w Kołobrzegu skazał trzy osoby z terenu Gminy Dygowo odpowiedzialne za zniszczenie mienia. Zgodnie z wyrokiem, zostali skazani na 12 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania przez ten okres prac społecznych. Dodatkowo mają obowiązek zapłaty kwoty odpowiadającej wartości zniszczonego mienia. Wyrok jest prawomocny.

Uszkodzili, zostali skazani za przestępstwo

Wyroki odpowiednio 10 i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, obowiązek naprawienia szkody w wysokości 4000zł oraz koszty sądowe – to wyrok Sądu Rejonowego w Kołobrzegu w stosunku do dwóch mieszkańców Dygowa – Mariusza P. oraz Karola R.

Wymienieni, w kwietniu bieżącego roku, działając wspólnie, poprzez kopania i uderzanie, dokonali uszkodzenia drzwi wejściowych do byłego „klubu” w Dygowie oraz uszkodzili lampę oświetleniową na Pl.Wolności.

Wspólne ustalenia Policji i Straży Gminnej doprowadziły do wytypowania sprawców przestępstwa, którzy przyznali się do winy.