Psy bez nadzoru w Kłopotowie

W dniu bieżącym, w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi puszczania psów luzem, przeprowadzono interwencje u czterech właścicieli czworonogów. w miejscowości Kłopotowo. Mieszkańcy wioski skarżyli się, że psy atakują, oszczekują na chodniku i na klatkach schodowych, między innymi listonosza, uniemożliwiając mu wykonywanie czynności. Na miejscu stwierdzono, że cztery psy biegają bez nadzoru przed budynkami. Cztery osoby zostały pouczone z art. 77 KW z tytułu niezachowania ostrożności przy utrzymywaniu psa. Sprawdzono także szczepienia psów. W stosunku do jednej z osób zostanie sporządzony wniosek o ukaranie za używania słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym. Tutaj można przeczytać jakie obowiązki spoczywają na właścicielach psów. Przypominamy, że nie tak dawno doszło do pogryzienia w miejscowości Stramniczka.