Uszkodzili, zostali skazani za przestępstwo

Wyroki odpowiednio 10 i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, obowiązek naprawienia szkody w wysokości 4000zł oraz koszty sądowe – to wyrok Sądu Rejonowego w Kołobrzegu w stosunku do dwóch mieszkańców Dygowa – Mariusza P. oraz Karola R.

Wymienieni, w kwietniu bieżącego roku, działając wspólnie, poprzez kopania i uderzanie, dokonali uszkodzenia drzwi wejściowych do byłego „klubu” w Dygowie oraz uszkodzili lampę oświetleniową na Pl.Wolności.

Wspólne ustalenia Policji i Straży Gminnej doprowadziły do wytypowania sprawców przestępstwa, którzy przyznali się do winy.