Prace drogowe bez zezwolenia

W dniu 13 października 2011 r. Straż Gminna otrzymała zgłoszenie od Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o realizacji bez zezwolenia przez nieznanego inwestora prac w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 163, tuż za wjazdem do m. Dygowo od miejscowości Wrzosowo. Na miejscu zastano ekipę niemieckiego inwestora wykonawczego. Pracowała koparka realizując budowę drogi zjazdowej na przyległe działki z drogi wojewódzkiej. Firma przystępując do prac umieściła na drodze nowe oznakowanie i zajęła na potrzeby budwy część pasa drogowego. W efekcie doszło do dużych utrudnień w ruchu, który odbywał się wahadłowo.

Na miejscu sprawdzono dokumentację. Okazało się, że inwestor uzyskał około rok temu uzgodnienie związane z przedmiotową inwestycją i zgodę na czasową zmianę organizacji ruchu.  Jednak warunkiem jej wprowadzenia było powiadomienie Policji i zarządcy drogi, na 7 dni przed jej wdrożeniem, czego nie uczyniono. Samo prowadzenie prac w dniu kontroli także odbywało się w sposób niewłaściwy, tzn. zgodnie z projektem po drodze nie miały prawa manewrować pojazdy ciężarowe z materiałem na podsypkę. Po zamknięciu jednego pasa ruchu, ruchem wahadłowym powinny kierować  wyznaczone i prawidłowo oznakowane osoby, czego także nie zrealizowano. Ponadto inwestor nie uzyskał zgody na zajęcie pasa drogowego.

W związku z powyższymi nieprawidłowościami wskazującymi na możliwość popełnienia wykroczenia  z art. 100 Kodeksu Wykroczeń, polecono natychmiastowe przerwanie prac i likwidację oznakowania pionowego, co uczyniono.