Wypalał odpady na posesji

Na gorącym uczynku wypalania odpadów został nakryty jeden z mieszkańców ulicy Kolejowej w Dygowie. Za posesją, w starej metalowej beczce, spalał odpady PCV. W kierunku cmentarza kłębił się czarny dym.

Natychmiast po podjęciu interwencji zagasił ogień i przeprosił za swoje zachowanie.

Spalanie odpadów na terenie Gminy Dygowo jest zabronione i karane karą grzywny w wysokości do 500zł.

Akcja wyciągania dźwigu pod Karlinem

W dniu wczorajszym potężny 56-tonowy dźwig, jadący z Kołobrzegu w stronę Karlina, złapał przed miejscowością Brzeźno pobocze i wpadł do rowu. Okazało się, że operacja jego wyciągnięcia jest na tyle skomplikowana, że wymaga zamknięcia na kilka godzin drogi wojewódzkiej 163.

Na czas operacji podnoszenia dźwigu droga została zamknięta także w miejscowości Dygowo. Policja, wspólnie ze Strażą Gminną z Dygowa, kierowała pojazdy jadące do Karlina na inne drogi objazdowe. Po kilku godzinach akcja wyciągnięcia dźwigu zakończyła się sukcesem i przywrócono normalny ruch drogowy.

Podsumowanie działań antykłusowniczych

fot. http://bialogard.policja.gov.pl/

Wczoraj, w sali konferencyjnej  Karlińskiego Ośrodka Kultury, odbyło się spotkanie podsumowujące działania skierowane przeciwko kłusownikom ryb łososiowatych i troci wędrownej, na rzekach Parsęcie i Radwi na terenie Gminy Karlino.

 

Straż Gminna z Dygowa czynnie współpracuje z przyległą Gminą i Miastem Karlino w zwalczaniu kłusownictwa na rzece Parsęta, uczestnicząc we wspólnych akcjach na rzece Parsęcie, prowadzonych miedzy innymi z funkcjonariuszami Policji z Karlina.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Białogardzie mł. insp. Piotr Krakowski, który powitał zaproszonych gości, wśród których byli między innymi Burmistrz Karlina Waldemar Miśko  i jego zastępca Piotr Woś,  przedstawiciele służb i instytucji współpracujących z Policją w walce z kłusownictwem, w tym Straż Gminna z Dygowa, oraz funkcjonariusze Policji z Karlina i lokalne media.

Następnie Komendant Komisariatu Policji w Karlinie asp. Marek Biełooki podsumował dwuletnie działania w zakresie zwalczania kłusownictwa na terenie działania Komisariatu.

Podczas spotkania Komendant białogardzkiej Policji podziękował  wszystkim osobom,  które wspierają i pomagają w działaniach skierowanych przeciwko kłusownictwu. Na ręce przedstawicieli instytucji i organizacji przekazał podziękowania. Wśród wyróżnionych znalazła się także Straż Gminna z Dygowa, której Komendat KPP Białogard wręczył na ręce Komendanta Straży list gratulacyjny z podziękowaniami za współpracę.

więcej informacji: http://bialogard.policja.gov.pl/