Podsumowanie działań antykłusowniczych

fot. http://bialogard.policja.gov.pl/

Wczoraj, w sali konferencyjnej  Karlińskiego Ośrodka Kultury, odbyło się spotkanie podsumowujące działania skierowane przeciwko kłusownikom ryb łososiowatych i troci wędrownej, na rzekach Parsęcie i Radwi na terenie Gminy Karlino.

 

Straż Gminna z Dygowa czynnie współpracuje z przyległą Gminą i Miastem Karlino w zwalczaniu kłusownictwa na rzece Parsęta, uczestnicząc we wspólnych akcjach na rzece Parsęcie, prowadzonych miedzy innymi z funkcjonariuszami Policji z Karlina.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Białogardzie mł. insp. Piotr Krakowski, który powitał zaproszonych gości, wśród których byli między innymi Burmistrz Karlina Waldemar Miśko  i jego zastępca Piotr Woś,  przedstawiciele służb i instytucji współpracujących z Policją w walce z kłusownictwem, w tym Straż Gminna z Dygowa, oraz funkcjonariusze Policji z Karlina i lokalne media.

Następnie Komendant Komisariatu Policji w Karlinie asp. Marek Biełooki podsumował dwuletnie działania w zakresie zwalczania kłusownictwa na terenie działania Komisariatu.

Podczas spotkania Komendant białogardzkiej Policji podziękował  wszystkim osobom,  które wspierają i pomagają w działaniach skierowanych przeciwko kłusownictwu. Na ręce przedstawicieli instytucji i organizacji przekazał podziękowania. Wśród wyróżnionych znalazła się także Straż Gminna z Dygowa, której Komendat KPP Białogard wręczył na ręce Komendanta Straży list gratulacyjny z podziękowaniami za współpracę.

więcej informacji: http://bialogard.policja.gov.pl/