Akcja bezdomny

W związku z niskimi temperaturami pracownicy Straży Gminnej, Policji oraz GOPS kontrolują miejsca pobytu bezdomnych. Sprawdzane są ogródki działkowe, pustostany i tymczasowe legowiska.

W miniony piątek kontrolowano ogródki działkowe we Wrzosowie, w tym między innymi jedną z altan, gdzie w ciągu dnia przebywa bezdomny, do niedawna mieszkaniec Gminy Karlino. Wcześniejsze rozmowy z bezdomnym wskazywały, że na noc wyjeżdża z ogródków działkowych i nocuje u znajomych. Co innego twierdzili mieszkańcy Wrzosowa, informując, że bezdomny na działce także nocuje.

Na szczęście tym razem nie potwierdzono, aby bezdomny nocował w altanie, która była zamknięta na kłódkę od zewnątrz. Temperatura w dniu kontroli wynosiła -18OC.

Kontrole obejmują wszystkie znane służbom miejsca przebywania bezdomnych i będą prowadzone do ustąpienia mrozów.