Wspólnie przeciwko szkodnictwu leśnemu

W ostatnim przedświątecznym tygodniu  Straż Gminna z
Dygowa, uczestniczyła w akcji mającej na celu, między innymi, prewencyjne
przeciwdziałanie przejawom szkodnictwa leśnego. Działania zorganizowało Nadleśnictwo Gościno.

Akcja rozpoczęła się w godzinach rannych i trwała do godzin wieczornych na terenach powiatów kołobrzeskiego i białogardzkiego. Zakres działań miał na celu kontrolę drewna przewożonego przez teren Nadleśnictwa Gościno, przeprowadzenia wnikliwej kontroli wywożonego drzewa z lasu, oraz skontrolowania kompleksów leśnych w celu ujawnienia i likwidacji bezprawnej wycinki, kradzieży choinek oraz innych przypadków szkodnictwa leśnego, w w tym kłusownictwa. W zakresie działań były także kontrole pod kątem potencjalnego kłusownictwa ryb łososiowatych w rejonie rzeki Parsęta.

W zorganizowanych działaniach uczestniczyły między innymi Straże Leśne z powiatu Gościno, Gryfice, Świdwin, Straż Graniczna, Straż Miejska z Karlina oraz Policja z Komisariatu w Karlinie oraz Posterunku w Ustroniu Morskim.

Straż Gminna ściśle współpracuje ze Strażą Leśną Gościno w zakresie realizacji wspólnych służb, których celem jest poprawienie porządku – związanego między innymi z wyrzucanymi na terenie lasów Gminy Dygowo śmieciami.

[imagebrowser id=2]

Kontrole tarlisk

Realizując program ochrony populacji ryb łososiowatych w rejonie rzeki Parsęta Straż Gminna dokonuje kontroli nie tylko samej rzeki, ale także jej leśnych dopływów, gdzie ryby łososiowate wpływają na tarło. W dniu 4 listopada, wraz ze Strażą Graniczną skontrolowano około dwukilometrowy odcinek małego dopływu Parsęty. W trakcie, w pobliżu tzw. przepławki, zauważono dwóch mężczyzn. Jeden z nich na widok patrolu uciekł. Drugi z mężczyzn, mieszkaniec Pobłocia, tłumaczył że tylko obserwuje płynące ryby.

Ponowną kontrolę  tego rejonu strażnicy gminni przeprowadzili w dniu 7 listopada. Przy ujściu do rzeki  zauważono mężczyznę, który dokonywał wycinki zakrzewienia przy rzeczce, wycinał i wyciągał z jej dna gałęzie oraz wbił w dno kilka palików, co budziło podejrzenie, że czyni przygotowania do kłusowania wpływających ryb. Po godzinnej obserwacji dokonano jego legitymowania. Okazało się, że jest to mieszkaniec Dygowa. Nie potrafił logicznie wyjaśnić powodów swoich działań, informując, że tylko społecznie poprawia nurt strumienia. Za niszczenie roślinności ochronnej wzdłuż strumienia został ukarany z art. 81 KW mandatem w wysokości 500zł.

fot.SG - jeden z malowniczch dopływów rzeki Parsęta

Akcja na Parsęcie przeciwko kłusownictwu

Policja z Karlina, Straż Graniczna z Placówki w Kołobrzegu oraz strażnicy gminni z Dygowa przeprowadzili wspólnie w dniu 4 października 2011 r. akcję skierowaną przeciwko kłusownictwu na rzece Parsęta. Jeszcze w ciemnościach, od godzin rannych, patrole zmotoryzowane oraz funkcjonariusze na łodzi przeczesywali rejon Parsęty w celu zlokalizowania sieci oraz zatrzymania osób mogących dokonywać kłusownictwa ryb łososiowatych. Działania rozpoczęto od miejscowości Karlino. Akcję zakończono późnym popołudniem w okolicy mostu w Pustarach. Tym razem nie ujawniono żadnych zastawionych sieci ani innych narzędzi połowowych. Przebieg aktywnie wspierała i zabezpieczała POSP „Tryton” z Kołobrzegu.

Podobne działania będą powtarzane cyklicznie, w szczególności w okresie ochronnym tarła troci i łososia. Gmina Dygowo, w tym Straż Gminna w Dygowie, czynnie wspiera działania zmierzające do ochrony populacji ryb łososiowatych na rzece Parsęta oraz jej dopływach. Kilka lat temu, przy wsparciu WFOŚ, w ramach programu ochrony ryb łososiowatych w dorzeczu rzeki Parsęta, dofinansowany został zakup samochodu terenowego. Gmina aktywnie promuje turystykę wędkarską, czego nieodzownym elementem jest między innymi dbałość o ochronę populacji troci i łososia.

Kilka dni temu, podczas podobnej akcji, Straż Graniczna wraz z Komendantem Społecznej Straży Rybackiej z Kołobrzegu zatrzymali na gorącym uczynku mieszkańca Gminy Dygowo. Nie czekając nawet na rozpoczęcie okresu ochronnego, a tym samym „zejście” z rzeki wędkarzy, kłusował przy użyciu sieci rybackich. Po zatrzymaniu mężczyzny, pomocy służbom udzieliła także straż z Dygowa.

Za nielegalny połów ryb grozi kara pozbawienia wolności do lat 2 oraz przepadek przedmiotów związanych z kłusownictwem.

Okres ochronny troci i łososia

Z dniem 1.10.2011 r. rozpoczyna się okres ochronny w połowach troci i łososia, który potrwa do 31.12.2011. W dniu bieżącym w Biurze Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie poświęcone „Integracji działań kontrolnych na terenie powiatu kołobrzeskiego w okresie ochronnym troci i łososia”. W spotkaniu wzięli udział komendanci i zwierzchnicy służb zaangażowanych w przedmiotowej tematyce, w tym Straż Gminna z Dygowa. W trakcie spotkania dokonano koordynacji działań oraz wymieniono uwagi dotyczące charakteru działań. Straż Gminna w Dygowie, wykonując swoje ustawowe obowiązki w zakresie ochrony porządku i spokoju w miejscach publicznych, będzie realizowała kontrole w rejonie rzeki Parsęta samodzielnie oraz wspólnie z innymi służbami porządkowymi.

Akcja w Rościęcinie odwołana

Straż Gminna w Dygowie włączyła się czynnie do udziału w piątej edycji „Międzynarodowego Sprzątania Świata”. Jednym z działań miało być wsparcie w akcji wydobycia płyt azbestowych z dna rzeki w rejonie Rościęcina. Akcja miała być przeprowadzona wspólnie z PZW Koło Miejskie nr 17 w K-gu oraz OSP Tryton. Niestety, sytuacja na rzece uniemożliwiła w chwili obecnej przeprowadzenie działań, do których wkrótce wrócimy.

Szczegóły na stronie PZW Koło Miejskie nr 17 w Kołobrzegu.