Zanieczyszczenie cieku – po kontroli WIOŚ

foto: SG - zanieczyszczenie cieku w m.Skoczów (sierpień 2016)

foto: SG – zanieczyszczenie cieku w m.Skoczów (sierpień 2016)

Pod koniec sierpnia bieżącego roku doszło do zanieczyszczenia cieku wodnego – dopływu Parsęty w okolicy m. Skoczów. Biała substancja wyciekała z rurociągu odprowadzającego ścieki przemysłowe z zakładu produkcyjnego Homanit w Karlinie.

Mając na uwadze że to już kolejne takie zdarzenie, po interwencji pisemnie poinformowaliśmy o zdarzeniu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, wzywając jednocześnie o przeprowadzenie kontroli we wskazanym zakładzie.

Poniżej prezentujemy odpowiedź WIOŚ:

screenhunter_153-oct-17-15-45

screenhunter_154-oct-17-15-45

Ponowny wyciek w dorzeczu Parsęty

foto: SG - zanieczyszczenie cieku w m.Skoczów

foto: SG – zanieczyszczenie cieku w m.Skoczów

W ubiegłym miesiącu Straż Gminna z Dygowa oraz Państwowa Straż Pożarna z Kołobrzegu interweniowały przy wycieku niewiadomej substancji z rurociągu przebiegającego w okolicy Skoczowa. Zdarzenie miało miejsce w cieku płynącym do rzeki Parsęta (poprzez r. Pysznica).Obecni pracownicy firmy Homanit (zakład produkcyjny w Karlinie) potwierdzili, że  doszło do rozszczelnienia węzła odprowadzającego ścieki produkcyjne i efekcie wycieku. Usuwaniem awarii, na zlecenie zakładu, zajmie się firma zewnętrzna. O zdarzeniu Straż Gminna poinformowała pisemnie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. W przeszłości ujawniliśmy już podobny incydent na rzece Parsęta.

więcej na portalu: gminadygowo.pl

Zanieczyszczenie Parsęty

fot. arch. SG - zabarwiona na biało Parsęta we Wrzosowie

W dniu 7 września 2012 r., około g.19.00, podczas wspólnego patrolu straż gminnej i policji, w rejonie mostu we Wrzosowie, ujawniono zanieczyszczenie Parsęty. Rzeka na całej szerokości była zabarwiona na biały kolor, było czuć woń „chemii”. Na rzece było widać pojedyncze śnięte ryby. Po chwili zadzwonił także wędkarz informując, że widział śnięte duże trocie. Ustalono, że około 2 godziny temu doszło do awarii rurociągu kanalizacji zrzutowej przy firmie Homanit w Karlinie. Na miejscu była już policja z Karlina, wyciek został już naprawiony. Według firmy, substancja która spłynęła do rzeki jest obojętna i pochodzi ze spłukiwania drzewa. Dziwi jednak fakt zauważenia śniętych ryb. Około godz. 21 fala zanieczyszczenia dotarła już do Bard, gdzie woda także stała się mętna.

Na miejscu zabezpieczono próbki wody do badania.

O zaistniałej sytuacji powiadomiono Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa w Kołobrzegu. Trwają czynności wyjaśniające w sprawie.